Varför pellets

Kalkylen som värmer plånboken
Har du räknat på olika uppvärmningsalternativ?
Kostnader för pelletsvärme ligger långt under el och olja.
Så varför betala mer än nödvändigt för att hålla värmen?

Värmekällan nära dig
Bekväma transporter – direkt hem!
Enkel hantering, i brännare och kamin.
Praktisk förpackning som håller fukten ute.

Energin i kretsloppet
Pelletsvärme ingår på ett naturligt sätt i kretsloppet.
Eldning med fossila bränslen, som olja, bidrar till växthuseffekten.
Pelletsvärme medför varken ökade koldioxidutsläpp eller försurning.
Du betalar därför inga miljöavgifter för pellets.

Värmen som sprider sig
Ekonomi, bekvämlighet och miljöhänsyn pekar åt samma håll.
Därför väljer fler och fler villaägare pelletsvärme.